Ludzie Fundacji

Anna Przybysz Prezes

Anna WoźniakWiceprezes

Dorota DziarekCzłonek Zarządu

Grażyna BorkowskaPrzewodnicząca Rady Fundacji

Agniesz Kukiełka-BocheńskaCzłonek Rady Fundacji

Wojciech, Leszek Zych Członek Rady Fundacji

Bożena Grzyb- Członek Rady Fundacji

Jolanta GachCzłonek Rady Fundacji

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Organ sprawujący nadzór