Ludzie Fundacji

Anna Przybysz Prezes

Grażyna BorkowskaPrzewodnicząca Rady Fundacji

Halina Wojtas Członek Rady Fundacji

Dorota Dziarek– Członek Rady Fundacji

 

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Organ sprawujący nadzór