Projekt realizowany  ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa nr 1/2020/G/16 z dnia 8.02.2021r. z Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedziba w Łoniowie 56.

              Celem realizacji pleneru było wypromowanie ziemi samborzeckiej jako ciekawej malarsko okolicy, bogatej w zabytki kultury, sztuki i natury oraz otwarte na artystów, turystów miejsce w regionie.
Zaproszono-wybrano na drodze zgłoszeń mailowych i telefonicznych 6 osób czynnych zawodowo artystów. Były to panie z różnych miast: Marzena Kaspieruk ze Stalowej Woli, Anna Saba z Lublina, Marianna Drozdowska z Poznania, Marta Marczewska z Tarnobrzega, Joanna Oumedjebeur z Ryk i Aleksandra Łukaszewska z Serocka. Ogłoszenie o naborze na plener zamieszczono wcześniej na Facebooku.
           O plenerze, jego celach, zamierzeniach, o wernisażu poinformowane zostały lokalne media oraz znajomi droga mailowa i na FB.

 

Artystki zakwaterowano w Andruszkowicach w VEGE POINT gdzie serwowano wegańskie dania oraz świeze soki z lokalnych warzyw i owoców. Panie miały bardzo dużo energii do pracy twórczej. 
Panie bardzo chętnie zaakceptowały roślinny rodzaj wyżywienia i traktowały te propozycję jako wyzwanie dla zdrowia i piękna. Zafascynowane, wręcz zachwycone były bogactwem warzyw i owoców w regionie i sposobami ich podawania. Bardzo energetyzowały je do pracy świeżo wyciskane soki wyciskarka wolnoobrotową. Ceniły kolory i chłonęły zapachy soków i sałatek. Ta inspiracja miała wyraz we wspaniałych pracach, które powstały w plenerze w Skotnikach przy Dworze Skotnickich, przy Szkole oraz w Kościele Jana Chrzciciela, w sadach w Milczanach i w Zajeziorzu. Prace malarskie w plenerze odbywały się każdego dnia warsztatów: w plenerze, w stodole sztuk w Andruszkowicach. Panie były bardzo pracowite. Powstały piękne prace. 

W odnalezieniu pieknych miejsc, lokacji do malowania pomagali Anna Przybysz – malarka oraz pan Andrzej Cebula-regionalista i przewodnik. W samborzeckich plenerach można spedzić  bajkowe chwile…i  zachwycać sie sadami, pejzażami, zabytkami.., wspaniała letnią, wiejską aurą…

Artystki otrzymały podobrazia oraz korzystały ze sztalug plenerowych zakupionych z grantu. Powstały piękne prace…

Panie miały możliwość zwiedzać także Sandomierz i  obejrzeć wystawę malarstwa rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.Juliusza Joniaka w Galerii „Widnokrąg” .   Rozmowom o sztuce, technikach malarstwa, malarzach i rzeźbiarzach nie było końca. Panie są zauroczone miastem i miejscowościami w Gminie Samborzec. 

Panie wzięły udział w regionalnej kolacji muzycznej w siedzibie fundacji. Zachwycały się folklorem, wrażliwością i gościnnościa mieszkanców samborzeckich miejscowości. Wspólne śpiewanie z „Przelaskami” prowadzone przez Annę i Jacka Przybyszów było bardzo poruszające i inspirujące do działania w każdym wieku, rozwijania się w swoich pasjach.  Taki rodzaj spędzania czasu z gośćmi działa bardzo ożywczo, wzrusza, przedstawia nasze tradycje w barwnych kolorach i  zachęca do powtórnego przybycia.

        Koniec pleneru to Wernisaż. Na wernisaż w dniu 21 sierpnia zaproszono specjalnym anonsem i przesłanym plakatem mailowo i facebookowo osoby z instytucji samorządowych, fundacji i stowarzyszeń oraz znajomych i mieszkańców. Ogłoszono w radiach lokalnych datę i miejsce wernisażu, rozklejono plakaty w Sandomierzu i w miejscowościach Gminy Samborzec.

 Ekspozycja obrazów oraz wyszukane dania jarskie zachwycały Gości. Przybyło ponad 50 osób dla których sztuka, piękno rodzime klimaty są ważne. Przybyli dziennikarze z lokalnych mediów. Spotkanie na temat sztuki, kultury na wiejskim podwórku to bardzo miłe, rodzinne, sąsiedzkie ale też o szerszym spektrum oddziaływania wydarzenie. Na sztalugach prezentowały się piekne prace malarek.

Media o plenerze – linki poniżej